ประกาศรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความสามารถ และสอบสัมภาษณ์ ประเภทผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. รายละเอียด และกำหนดการ
  2. ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์ทดสอบความสามารถ

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3014 , 0-4422-3015

Comments are closed