ประกาศรายละเอียดสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ หลักสูตรนานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 Portfolio

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. รายละเอียด และกำหนดสัมภาษณ์
  2. ตรวจสอบรายชื่อ และพิมพ์แบบบันทึกการสัมภาษณ์

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3014 , 0-4422-3015

Comments are closed