รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 3/2560 (หลักสูตรปกติ)

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศการรับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา


 • สมัครด้วยตนเอง ถึงวันที่ 14 ก.พ. 61 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.30 น. เว้นวันหยุดราชการ
 • สมัครทางไปรษณีย์ ถึงวันที่ 9 ก.พ. 61
 • สมัครทางอินเตอร์เน็ต ถึงวันที่ 9 ก.พ. 61

สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร  สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  ผู้สมัครระดับปริญญาโท ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษดังนี้

 1. TOEFL (IBT)  ไม่น้อยกว่า 61
 2. IELTS  ไม่น้อยกว่า 5.0
 3. TU-GET ไม่น้อยกว่า 450 คะแนน

ใบสมัครและแบบฟอร์ม สมัครด้วยตนเอง

 1. ใบสมัครระดับบัณฑิตศึกษา
 2. ฟอร์ม Recommendation
 3. ฟอร์มหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
 4. ฟอร์มหนังสือรับรองเทคโนโลยีเลเซอร์
 5. ฟอร์มหนังสือรับรอง สำหรับสาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 6. ฟอร์มหนังสือขออนุญาตสมัคร
 7. บัตรประจำตัวผู้สมัคร

ขั้นตอนการสมัคร

 1. บันทึกข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต (ตั้งแต่วันนี้ – 9 ก.พ. 61)
 2. พิมพ์ใบสมัครและบัตรประจำตัว

ค้นหารหัสสถาบัน
(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัคร เป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)

คลิ้กเพื่อ –> ค้นหารหัสสถาบัน


รายละเอียดหลักสูตร

คลิ้กเพื่อ –> ดูรายละเอียดหลักสูตร


ติดต่อสอบถาม

 • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3026 , 0-4422-3014
  โทรสาร 0-4422-33010

Comments are closed