ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560 (สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ และสาขาวิศวกรรมการจัดการพลังงานและโลจีสติกส์)

 

ลำดับที่ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม "ค้นหา")
2.กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ (ภายในวันที่ 22 พ.ย. 60) โดยดำเนินการดังนี้
1) Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2) ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
3) กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู "บันทึกประวัตินศ.ใหม่"
4) พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู "แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ"
3.Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 13 - 23 พ.ย. 60
- ศึกษาคำแนะนำการ Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (Clip Video ความยาว 4 นาที)
- เข้าสู่ระบบเพื่อทำการ Crop/Upload ภาพ
- ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย

ส่งเอกสารสำหรับการขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2 (ในวันที่ 26 พ.ย. 60)


ติดตามข้อมูลข่าวสารหลักสูตรนอกเวลา


ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร 0-4422-3014 ถึง 5 หรือ 0-4422-3025 ถึง 6 Fax 0-4422-3010

Comments are closed