ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และได้รับทุนการศึกษา “มทส. ศักยบัณฑิต” ประจำปีการศึกษา 2561

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา และได้รับทุนฯ ประจำปีการศึกษา 2561


ขั้นตอนการปฏิบัติ

 1. ตรวจสอบรายชื่อจากประกาศ
 2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 10,000 บาท
  (นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์ หรือธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 16 พ.ย. – 5 ธ.ค. 60)
 3. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา และยืนยันการรับทุน (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)

จะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 12 ธันวาคม 2560 ทาง www.sut.ac.th/ces

ติดต่อสอบถาม

 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-026 โทรสาร 044-223-010
 • มีปัญหาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินไม่ได้
  ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-018

Comments are closed