ผลการคัดเลือกนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-entry) ภาค 2/2560

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศฯ ผลการคัดเลือกนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ ภาค 2/2560


ลำดับที่
ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม "ค้นหา")
2.กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยดำเนินการดังนี้
1) Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2) ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่านใช้รหัสประจำตัวประชาชน (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
3) กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู "บันทึกประวัตินศ.ใหม่"
3.พิมพ์ใบแจ้งยอดและชำระค่าธรรมเนียมการขอกลับเข้าศึกษาใหม่ 1,000 บาท ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
สามารถชำระได้ตั้งแต่วันที่ 14 - 23 พ.ย. 60 ที่เคาน์เตอร์ธนาคารตามที่ระบุในใบแจ้งยอด
4.Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 14 - 23 พ.ย. 60
- ศึกษาคำแนะนำการ Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (Clip Video ความยาว 4 นาที)
- เข้าสู่ระบบเพื่อทำการ Crop/Upload ภาพ
- ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย

การส่งเอกสารรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่

  1. พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประเภทขอกลับเข้าศึกษาใหม่ (นักศึกษาจะพิมพ์แบบบันทึกได้หลังจากบันทึกระเบียนประวัตินศ.ใหม่ ที่ www.reg.sut.ac.th)
  2. ส่งเอกสารตั้งแต่วันที่ 27 พ.ย. – 8 ธ.ค. 2560 ที่ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา อาคารเรียนรวม 2

ติดต่อสอบถาม

  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
    ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6 โทรสาร 044-223-010
  • มีปัญหาพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน/เข้าสู่ระบบไม่ได้
    ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-020

Comments are closed