ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือก ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2560

 

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

ลำดับที่สาขาวิชา
1ฟิสิกส์

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

ลำดับที่สาขาวิชา
1เทคโนโลยีการผลิตสัตว์
2เทคโนโลยีการผลิตพืช
3เทคโนโลยีชีวภาพ

สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์

ลำดับที่สาขาวิชา
1วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ
2วิศวกรรมไฟฟ้า
3วิศวกรรมวัสดุ
4วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
    โทรสาร 044-223-010

Comments are closed