รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

คลิ้กเพื่อดู –> รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2560 (หลักสูตรการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)


ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

1. บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (บันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 18 ก.ย. – 31 ต.ค. 60)

2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

3. นำส่งหลักฐานการโอนเงิน (ภายในวันที่ 30 ต.ค. 60)


การค้นหารหัสสถาบันการศึกษา

(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครซึ่งเป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)

คลิ้กเพื่อ –> ค้นหารหัสสถาบันการศึกษา


รายละเอียดหลักสูตร

คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด –> รายละเอียดหลักสูตร


ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3026, 0-4422-3014
  • สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611 FAX : 0-4422-4555

Comments are closed