รับสมัครนักศึกษากลับเข้าศึกษาใหม่ Re-Entry ภาคการศึกษาที่ 2/2560

รายละเอียดการรับสมัคร

  • นักศึกษาบันทึกข้อมูลทาง Internet ระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 27 ต.ค. 2560
  • ประกาศผลการพิจารณาและกำหนดการต่าง ๆ ทาง www.sut.ac.th/ces ประกาศผลวันที่ 15 พ.ย. 2560
  • ผู้สมัครนำใบสมัคร ส่งพร้อม Transcript  (ฉบับภาษาอังกฤษ) โดยยื่นด้วยตนเองที่ฝ่ายรับนักศึกษา อาคารเรียนรวม 2
  • หากประสงค์จะขอเทียบโอนรายวิชาให้ติดต่อที่ฝ่ายรับนักศึกษา

 

รับสมัครเฉพาะสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร, สำนักพยาบาลศาสตร์ และสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ เท่านั้น

ขั้นตอนการสมัครกลับเข้าศึกษาใหม่

  1. บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต
  2. พิมพ์ใบสมัคร

แนวปฏิบัติการกลับเข้าศึกษาใหม่ (Re-Entry)

คลิ้กเพื่อดู –> แนวปฏิบัติของแต่ละสำนักวิชา


ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3025

Comments are closed