ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลักสูตรนอกเวลา) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับเฉพาะ นศ. Re-entry)

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลักสูตรนอกเวลา) สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับเฉพาะ นศ. Re-entry)


ลำดับที่ขั้นตอนการปฏิบัติ
1.ตรวจสอบรหัสนักศึกษา คลิ้กที่นี่
(ใส่เฉพาะนามสกุล และคลิ้กที่ปุ่ม "ค้นหา")
2.กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยดำเนินการดังนี้
2.1) Log in เข้าสู่ระบบ ที่เว็บ www.reg.sut.ac.th
2.2) ใส่รหัสนักศึกษา และรหัสผ่าน ใช้เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก (หากไม่ทราบ โทร.044-223-020)
2.3) กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู "บันทึกประวัตินศ.ใหม่"
2.4) พิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ โดยเลือกเมนู "แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ"
(หากยังไม่ดำเนินการในข้อ 2.3 จะไม่สามารถพิมพ์แบบรายงานตัวขึ้นทะเบียนฯ ได้)
3.Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา ระหว่างวันที่ 28 -30 ก.ค. 60
- ศึกษาคำแนะนำการ Crop/Upload ภาพถ่ายเพื่อทำบัตรนักศึกษา (Clip Video ความยาว 4 นาที)
- เข้าสู่ระบบเพื่อทำการ Crop/Upload ภาพ
- ตัวอย่างการแต่งกายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
- ตอบแบบสำรวจแบบสอบถามความพึงพอใจฯ หลังจากทำการ Upload แล้ว ที่เมนู "แบบสำรวจ" เมื่อตอบแบบสอบถามแล้ว ปุ่ม "แบบสำรวจ" จะหายไป

ผู้ปกครองนักศึกษารอบ Re-entry ต้องเข้าร่วมการปฐมนิเทศทุกคน
มิฉะนั้นจะมีผลต่อการลงทะเบียนเรียน

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-026 โทรสาร 044-223-010

Comments are closed