ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับเฉพาะ นศ. Re-entry)

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ประจำปีการศึกษา 2560 (รอบรับเฉพาะ นศ. Re-entry)


ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. ศึกษารายละเอียด และตรวจสอบรายชื่อจากประกาศด้านบน
  2. Download แบบบันทึกการสัมภาษณ์ (ผู้มีสิทธิ์สอบทุกคนต้องนำมาในวันสอบข้อเขียน 24 ก.ค. 60)

ติดต่อสอบถาม

ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3014 , 0-4422-3015

Comments are closed