การสมัครเข้าศึกษา ปีการศึกษา 2557

คลิ้กเพื่อติดตามข่าวสารการสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ศูนย์บริการการศึกษา ได้รับการรับรองระบบ ISO

ศูนย์บริการการศึกษา ได้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO

มุ่งมั่นให้บริการด้วยคุณภาพ สร้างความประทับใจแก่ผู้รับบริการ
Browser ที่เหมาะสมในการแสดงผลได้แก่ Chrome, Firefox และ IE ตั้งแต่ version 10 ขึ้นไป

problemIE