วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 27เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การให้บริการ

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

นักศึกษาปัจจุบัน
การถูกล็อคเข้าใช้งานระบบทะเบียนและประเมินผล เกี่ยวกับการลงทะเบียน เกี่ยวกับสถานภาพนักศึกษา เกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชา เปลี่ยนสำนักวิชา การเทียบโอนหน่วยกิต การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/บัตรประจำตัวนักศึกษา การลาระหว่างเรียน/สอบ และลาพักการศึกษา เกี่ยวกับการแจ้งจบ การขอ Transcript การขอใบรับรอง เกี่ยวกับการเงิน เกี่ยวกับการกลับเข้าศึกษา Re-entry เกี่ยวกับผลการเรียน การคำนวณเกรด การพ้นสภาพ Download โปรแกรมคำนวณเกรด