วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 27เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การให้บริการ

ขอข้อมูล

ขอข้อมูล

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
แนวปฏิบัติการขอให้บริการข้อมูล download แบบฟอร์มการให้บริการข้อมูล ส่งแบบฟอร์มการให้บริการข้อมูลมายัง ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา หมายเหตุ กำหนดวันขอรับข้อมูลอย่างน้อย 3 วันทำการ นับจากวันที่ศูนย์บริการการศึกษาได้รับแบบฟอร์มการให้บริการข้อมูล ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3018 หรือ 0-4422-3020
การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
การจองคิวนัดหมายตรวจกระดาษคำตอบ Online อาจารย์/เจ้าหน้าที่สำนักวิชา สามารถจองคิวนัดตรวจกระดาษคำตอบล่วงหน้า ผ่านระบบ Online ได้แล้ว ดังนี้ ทำการ Login เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th ไปที่เมนู [จองตรวจกระดาษคำตอบปรนัย] ศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่เมนู [คู่มือการใช้งาน] มาตรวจตาม วัน-เวลา ที่ได้ทำการนัดหมายไว้ หมายเหตุ กรณีตรวจข้อสอบหลังการสอบเสร็จสิ้น กรุณาเบิกกระดาษคำตอบ OMR มาพร้อมด้วย ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3027 หรือ 0-4422-3028
การวิเคราะห์ข้อสอบ

การวิเคราะห์ข้อสอบ

การขอใช้บริการ, คณาจารย์/บุคลากร
                    ศูนย์บริการการศึกษา มีบริการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยของมหาวิทยาลัย สำหรับคณาจารย์ที่ต้องการจะวิเคราะห์ข้อสอบ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต                     ทั้งนี้หากต้องการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ และใช้งานได้ตามคู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบ ศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ download โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ download Test ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3027 หรือ 0-4422-3028
ทำเนียบบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษา
คำแนะนำการใช้งาน ไฟล์ทำเนียบบัณฑิต ในรูปแบบ DVD เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล ซึ่งมีนามสกุล .rar โปรแกรมที่ต้องใช้ในการยกเลิกบีบอัดข้อมูล ได้แก่ WinZip หรือ WinRaR เป็นต้น Download file ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ยกเลิกการบีบอัดไฟล์โดยใช้โปรแกรม WinZip หรือ WinRaR เรียกใช้ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe เช่น suranaree2555.exe หมายเหตุ หากต้องการสร้างแผ่น DVD เมื่อทำการยกเลิกการบีบอัดไฟล์แล้ว สามารถ write ลงแผ่น DVD ได้ทันที

คำถามเกี่ยวกับการกลับเข้าศึกษา Re-entry

การให้บริการ
1. ถ้าเกิดว่าเกรดเราไม่ถึง 1.50 แล้วเราจะต้องทำไงครับ ต้องลาออกก่อนแล้วรีรหัสหรือว่ารอให้เกรดเทอมสามออกก่อนครับ ถึงจะรีรหัสได้ คำตอบ ถ้าเทอม 1-2 นักศึกษาเกรดไม่ถึง 1.50 นักศึกษาจะยังมีสภาพปกติ แต่ถ้าเทอม 3 เกรดนักศึกษายังไม่ถึง 1.50 นักศึกษาจะพ้นสภาพ (retire) ทันที และถ้านักศึกษาต้องการขอกลับเข้าศึกษาใหม่ นักศึกษาต้องยื่นสมัครให้ทันเวลา แต่ถ้าคิดว่าเกรดจะออกไม่ทันก็ต้องลาออกก่อนค่ะ 2. ผมเพิ่งจะรีรหัสเข้ามาเรียนในเทอมสามเรียนยังไม่ถึงสามเทอม ถ้าผมเกรดเฉลี่ยน้อยกว่า 1.50 ในเทอมสามนี้ ผมจะโดนไทล์รึป่าวคับ จะนับการจัดสถาณภาพพร้อมกับคนอื่นในเทอมสามเลยรึป่าวคับ ช่วยตอบด่วนด้วยนะครับ ผมได้รีอีกครั้ง จะแก้ไขเป็นครั้งสุดท้ายขอบคุณครับ คำตอบ การจำแนกสภาพนักศึกษาจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการเรียนครบ 3 ภาคการศึกษา ถ้าเข้ามา ตอนเทอม 3 ก็จะจำแนกสภาพเมื่อสิ้นสุดเทอม 2 ของปีถัดไปค่ะ (ตัวอย่าง เข้

คำถามเกี่ยวกับการแจ้งจบ การขอ Transcript การขอใบรับรอง

การให้บริการ
1. การขอใบรับรองการศึกษาปัจจุบันไม่ต่องใช้รูปถ่ายแล้ว ไม่ทราบว่ามีข้อเท็จจริงประการใด คำตอบ ใบรับรองฯ และ Transcript ของนักศึกษาปัจจุบัน และสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่ต้องติดรูปถ่ายแล้ว 2. เมื่อไรนักศึกษาที่แจ้งจบ จะอนุมัติจบสักที คำตอบ ขั้นตอนการอนุมัติจบต้องผ่านการประชุมสำนักวิชา สภาวิชาการและสุดท้ายคือสภามหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาดำเนินการประมาณ 2 เดือน นับจากวันที่มีผลการเรียนครบถ้วนตามโครงสร้าง 3. อยากทราบว่าตอนนี้สามารถไปรับ Transcript ฉบับสมบูรณ์ได้เลยหรือไม่ ต้องดำเนินการขอล่วงหน้าหรือเปล่า และสามารถให้ผู้อื่นรับแทนไหม และหลักฐานที่ให้ผู้อื่นรับแทน เช่น สำเนาบัตรประชาชนเป็นของผู้รับแทนหรือของผู้จบ คำตอบ นักศึกษาที่ได้รับอนุมัติ และมีสถานะ "สำเร็จการศึกษา" แล้ว สามารถติดต่อรับเอกสารสำเร็จการศึกษา (ชุดแจก 1 ชุด) ได้ที่ฝ่ายประมวลผลฯ หากต้องการเอกสารมากกว่านั้นต้องทำรายการ