วันพุธ, กันยายน 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ระเบียบค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ

ลำดับที่
แนวปฏิบัติ/คู่มือ/ระเบียบค่าตอบแทนการดำเนินการสอบ
1ระเบียบว่าด้วย อัตราค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบ พ.ศ. 2561
- ประเด็นคำถามการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการคุมสอบ
2ระเบียบว่าด้วยการสอบ
3คู่มือกรรมการคุมสอบ [ไทย] [Eng] [ออนไลน์]
4คู่มือเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ
5คู่มือเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ (หัวหน้าหน่วยงาน)
6คู่มือสำหรับคณะทำงานผลิตสำเนาแบบทดสอบ
7คู่มือแนะนำระบบทะเบียนฯ (สำหรับอาจารย์ใหม่)
8เอกสารเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เลขาสาขาฯ)
9คู่มือการบันทึกยืนยันรายวิชาเปิดสอนทาง web
10แนวปฏิบัติการจัดเก็บข้อสอบนอกตาราง
11ตารางการปฏิบัติงานจัดสอบ
12คู่มือการกำหนดจำนวนรับ และการสำรองที่นั่งให้นักศึกษา [รูปแบบ Ebook]