วันอังคาร, ตุลาคม 16เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

แนวปฏิบัติ/คู่มือ

ลำดับที่
แนวปฏิบัติ/คู่มือ
1ระเบียบว่าด้วยการสอบ
2คู่มือกรรมการคุมสอบ
3คู่มือเปลี่ยนกรรมการคุมสอบ
4คู่มือเปลี่ยนแปลงกรรมการคุมสอบ (หัวหน้าหน่วยงาน)
5คู่มือสำหรับคณะทำงานผลิตสำเนาแบบทดสอบ
6คู่มือแนะนำระบบทะเบียนฯ (สำหรับอาจารย์ใหม่)
7เอกสารเแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เลขาสาขาฯ)
8คู่มือการบันทึกยืนยันรายวิชาเปิดสอนทาง web
9แนวปฏิบัติการจัดเก็บข้อสอบนอกตาราง
10ตารางการปฏิบัติงานจัดสอบ
11คู่มือการกำหนดจำนวนรับ และการสำรองที่นั่งให้นักศึกษา [รูปแบบ Ebook]