วันพุธ, กันยายน 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การวิเคราะห์ข้อสอบ

                    ศูนย์บริการการศึกษา มีบริการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยของมหาวิทยาลัย สำหรับคณาจารย์ที่ต้องการจะวิเคราะห์ข้อสอบ สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต

                    ทั้งนี้หากต้องการวิเคราะห์ข้อสอบปรนัยด้วยตนเอง สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ และใช้งานได้ตามคู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ


ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อสอบ

  1. ศึกษาคู่มือการใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
  2. download โปรแกรมวิเคราะห์ข้อสอบ
  3. download Test

ติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3027 หรือ 0-4422-3028