วันอาทิตย์, มิถุนายน 20เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การให้บริการตรวจกระดาษคำตอบ OMR

อาจารย์/เจ้าหน้าที่สำนักวิชา สามารถจองคิวนัดตรวจกระดาษคำตอบล่วงหน้า ผ่านระบบ Online ได้แล้ว ดังนี้

  1. ทำการ Login เข้าสู่ระบบทะเบียนและประเมินผลที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th
  2. ไปที่เมนู [จองตรวจกระดาษคำตอบปรนัย]
  3. ศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่เมนู [คู่มือการใช้งาน]
  4. มาตรวจตาม วัน-เวลา ที่ได้ทำการนัดหมายไว้
  • หมายเหตุ กรณีตรวจข้อสอบหลังการสอบเสร็จสิ้น กรุณาเบิกกระดาษคำตอบ OMR มาพร้อมด้วยติดตามงาน/ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา 0-4422-3027 หรือ 0-4422-3028