วันพฤหัส, เมษายน 25เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

เปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ

 

ข้อควรระวังในขอการเปลี่ยนแปลงตารางสอน/ตารางสอบ

  1. การเปลี่ยนแปลงตารางสอนตารางสอบควรดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 10 วันแรกนับจากเปิดภาคการศึกษา
  2. การย้ายตารางสอน/ตารางสอบ ต้องไม่กระทบกับนักศึกษาที่ลงทะเบียนไปแล้ว

 

ขั้นตอนการปฏิบัติ

    1. การเปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ จะเปลี่ยนโดยระบบออนไลน์ที่ http://reg.sut.ac.th
    2. ระบบจะเปิดให้บริการเปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ ในช่วงกำหนดการเพิ่มรายวิชา
    3. โปรดศึกษารายละเอียดจากคู่มือการเปลี่ยนแปลงตารางสอน/สอบ Online

 


ติดตามงาน/ติดต่อสอบถามได้ที่

  • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3022 ถึง 3