วันเสาร์, มิถุนายน 3เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ทำเนียบบัณฑิต

คำแนะนำการใช้งาน

ไฟล์ทำเนียบบัณฑิต ในรูปแบบ DVD เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล ซึ่งมีนามสกุล .rar โปรแกรมที่ต้องใช้ในการยกเลิกบีบอัดข้อมูล ได้แก่ WinZip หรือ WinRaR เป็นต้น

  1. Download file ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ยกเลิกการบีบอัดไฟล์โดยใช้โปรแกรม WinZip หรือ WinRaR
  3. เรียกใช้ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe เช่น suranaree2555.exe

หมายเหตุ หากต้องการสร้างแผ่น DVD เมื่อทำการยกเลิกการบีบอัดไฟล์แล้ว สามารถ write ลงแผ่น DVD ได้ทันที

ลำดับที่
รุ่น
Download
DVD
Download Excel File
มุมมองแบบ E-book
1ปีการศึกษา 2539 รุ่น 1-[.zip] [.xlsx]-
2ปีการศึกษา 2540 รุ่น 2-[.zip] [.xlsx]-
3ปีการศึกษา 2541 รุ่น 3-[.zip] [.xlsx]-
4ปีการศึกษา 2542 รุ่น 4-[.zip] [.xlsx]-
5ปีการศึกษา 2543 รุ่น 5-[.zip] [.xlsx]E-book
6ปีการศึกษา 2544 รุ่น 6DVD[.zip] [.xlsx]-
7ปีการศึกษา 2545 รุ่น 7DVD[.zip] [.xlsx]-
8ปีการศึกษา 2546 รุ่น 8DVD[.zip] [.xlsx]-
9ปีการศึกษา 2547 รุ่น 9DVD[.zip] [.xlsx]-
10ปีการศึกษา 2548 รุ่น 10DVD[.zip] [.xlsx]-
11ปีการศึกษา 2549 รุ่น 11DVD[.zip] [.xlsx]-
12ปีการศึกษา 2550 รุ่น 12DVD[.zip] [.xlsx]-
13ปีการศึกษา 2551 รุ่น 13DVD[.zip] [.xlsx]-
14ปีการศึกษา 2552 รุ่น 14DVD[.zip] [.xlsx]-
15ปีการศึกษา 2553 รุ่น 15DVD[.zip] [.xlsx]-
16ปีการศึกษา 2554 รุ่น 16DVD[.zip] [.xlsx]-
17ปีการศึกษา 2555 รุ่น 17DVD[.zip] [.xlsx]-
18ปีการศึกษา 2556 รุ่น 18DVD[.zip] [.xlsx]-
19ปีการศึกษา 2557 รุ่น 19DVD[.zip] [.xlsx]-
20ปีการศึกษา 2558 รุ่น 20DVD[.zip] [.xlsx]-
21ปีการศึกษา 2559 รุ่น 21-[.zip] [.xlsx]E-book
22ปีการศึกษา 2560 รุ่น 22-[.zip] [.xlsx]E-book
23ปีการศึกษา 2561 รุ่น 23-[.zip] [.xlsx]E-book
24ปีการศึกษา 2562 รุ่น 24--E-book
25ปีการศึกษา 2563 รุ่น 25--E-book
26ปีการศึกษา 2564 รุ่น 26--E-book