วันพุธ, ตุลาคม 16เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ทำเนียบบัณฑิต

คำแนะนำการใช้งาน

ไฟล์ทำเนียบบัณฑิต เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล ซึ่งมีนามสกุล .rar โปรแกรมที่ต้องใช้ในการยกเลิกบีบอัดข้อมูล ได้แก่ WinZip หรือ WinRaR เป็นต้น

  1. Download file ลงเครื่องคอมพิวเตอร์
  2. ยกเลิกการบีบอัดไฟล์โดยใช้โปรแกรม WinZip หรือ WinRaR
  3. เรียกใช้ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe เช่น suranaree2555.exe

หมายเหตุ หากต้องการสร้างแผ่น DVD เมื่อทำการยกเลิกการบีบอัดไฟล์แล้ว สามารถ write ลงแผ่น DVD ได้ทันที

ลำดับที่
Download file
1ปีการศึกษา 2543 รุ่น 5 --> ดูมุมมองแบบ E-book
2ปีการศึกษา 2544 รุ่น 6
3ปีการศึกษา 2545 รุ่น 7
4ปีการศึกษา 2546 รุ่น 8
5ปีการศึกษา 2547 รุ่น 9
6ปีการศึกษา 2548 รุ่น 10
7ปีการศึกษา 2549 รุ่น 11
8ปีการศึกษา 2550 รุ่น 12
9ปีการศึกษา 2551 รุ่น 13
10ปีการศึกษา 2552 รุ่น 14
11ปีการศึกษา 2553 รุ่น 15
12ปีการศึกษา 2554 รุ่น 16
13ปีการศึกษา 2555 รุ่น 17
14ปีการศึกษา 2556 รุ่น 18
15ปีการศึกษา 2557 รุ่น 19
16ปีการศึกษา 2558 รุ่น 20
17ปีการศึกษา 2559 รุ่น 21--> ดูมุมมองแบบ E-book
18ปีการศึกษา 2560 รุ่น 22--> ดูมุมมองแบบ E-book
19
20