วันพุธ, กันยายน 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

แบบตอบรับการเป็นสนามสอบ TGAT-TPAT / A-Level และการ Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบ ปีการศึกษา 2566

โปรดจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลห้องสอบให้พร้อม ก่อนทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ

               เนื่องจากแบบตอบรับนี้ มีส่วนที่ให้ Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบอยู่ในส่วนท้าย จึงขอให้ท่านจัดเตรียมไฟล์ข้อมูลเพื่อใช้ในการ Upload ให้พร้อมก่อนการกรอกข้อมูล มิฉะนั้นจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลได้


คำแนะนำในการทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ
 1. Download ตัวอย่างไฟล์ข้อมูลห้องสอบ (.xlsx)
 2. จัดทำไฟล์ข้อมูลห้องสอบ ดังตัวอย่างในข้อ 1.
 3. คลิกที่ Link รายชื่อโรงเรียนของท่านเพื่อทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ ซึ่งมีข้อมูลที่ต้องกรอก 3 ส่วน ดังนี้
  – การตอบรับการเป็นสนามสอบ
  – กรอกรายชื่อผู้ประสานงานโรงเรียน จำนวน 2 ท่าน
  – Upload ไฟล์ข้อมูลห้องสอบ (ไฟล์ Excel)

ตอบแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ TGAT-TPAT / A-Level
 1. โรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย จ.นครราชสีมา
 2. โรงเรียนสุรนารีวิทยา จ.นครราชสีมา
 3. โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล จ.ชัยภูมิ
 4. โรงเรียนบุรีรัมย์พิทยาคม จ.บุรีรัมย์
 5. โรงเรียนสุรวิทยาคาร จ.สุรินทร์
ตอบแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ A-Level
 1. โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา
 2. โรงเรียนสิรินธร จ.สุรินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในการทำแบบตอบรับการเป็นสนามสอบ
 • ผุสดี พยัคฆเดช (แอ๊น) โทร. 084-8355929