วันพุธ, พฤศจิกายน 30เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2564 รุ่นที่ 26

               ขอให้ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ทุกท่าน แจ้งความประสงค์ในการเข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 7 สิงหาคม – 7 ตุลาคม 2565  ทั้งนี้ ผู้ที่ไม่ดำเนินการแจ้งความประสงค์ใดๆ และผู้ที่แจ้งว่าไม่ประสงค์เข้าร่วมพิธีฯ จะไม่มีชื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

วิธีแจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา
 1. แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th
  – Login เข้าสู่ระบบทะเบียนฯ ที่เว็บไซต์ http://reg.sut.ac.th
  – เลือกเมนู [แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา]
  – ดำเนินการแจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา ตามวัน – เวลาที่กำหนด
 2. กรอกข้อมูลภาวะการมีงานทำ และข้อมูลศิษย์เก่า ที่เว็บไซต์ https://alumni.sut.ac.th/
 3. แสดงหน้าจอการกรอกข้อมูล ตามข้อ 2 ในวันซ้อมรับปริญญาวันแรก กับเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าร่วมพิธีซ้อมรับปริญญา และรับของที่ระลึก

                    นักศึกษาที่ไม่มีปุ่มให้แจ้งความประสงค์เข้ารับปริญญา เนื่องจากท่านแจ้งจบในภาค 3/2564 สภามหาวิทยาลัยจะพิจารณาอนุมัติสำเร็จการศึกษาในวันที่ 24 ก.ย. 2565 ดังนั้น ให้ท่านมาดำเนินการแจ้งเข้ารับปริญญาได้ตั้งแต่วันรที่ 27 ก.ย. 2565 จนถึงวันที่ 7 ต.ค. 2565


               The graduate in Academic Year 2021 who intend to attend the graduation ceremony must register for graduation ceremony attendance request between August 7 – October 7 , 2022.  For the graduate who do not make a request and do not wish to attend the graduation ceremony will not have a name on a graduation ceremony attendance list.

 1. Register for graduation ceremony attendance request
  – Login http://reg.sut.ac.th
  – Choose menu [Graduation Ceremony Attendance Notification]
  – Please proceed on the specified date and time.
 2. Register for SUT Family and Alumni Database
  – Apply for membership https://alumni.sut.ac.th
  – Complete all information.
 3. Display the information screen in Step 2 from your device on the first day of the graduation rehearsal with the staff for a souvenir.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
 • ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ศูนย์บริการการศึกษา
  โทร. 044-223059 หรือ 044-223028
  Fax. 044-223010