วันจันทร์, ตุลาคม 25เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ประกาศ มทส. เรื่อง “การจัดสอบกลางภาคและประจำภาค ภาคการศึกษาที่ 1/2564”

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223022 หรือ 044-223023