วันพุธ, กันยายน 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน

                    ศูนย์บริการการศึกษา ยินดีรับข้อเสนอแนะ/ข้อร้องเรียน เพื่อนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางาน และการให้บริการ เพื่อเป็นศูนย์บริการด้านทะเบียนและประเมินผลที่มีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับระดับสากล

                    ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร้องเรียน มีความจำเป็นต่อการสอบสวนข้อเท็จจริงอันมีมูล และใช้ในการแจ้งผลการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน หรือไม่รับเรื่องร้องเรียน (กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง และไม่ชี้พยานบุคคลที่แน่นอน จะไม่ได้รับการพิจารณารับเรื่องร้องเรียน)

                    ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ร้องเรียนจะถูกเก็บเป็นความลับ