วันอาทิตย์, กุมภาพันธ์ 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การ Reset password ระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ผ่านทาง E-mail สำหรับนักศึกษา

กรณีลืมรหัสผ่าน นักศึกษาสามารถทำการ Reset password ผ่านทาง E-mail
ที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยได้ด้วยตนเอง

Email ที่แนะนำให้ใช้งาน ได้แก่
  1. บัญชี E-mail ของมหาวิทยาลัย (SUTMail) หรือ
  2. บัญชี gmail ของ Google
ปัญหาการไม่ได้รับ E-mail เมื่อทำการ Reset password

               เนื่องด้วยผู้ให้บริการ Email Live.com, msn.com, outlook.com และ hotmail.com ได้เปลี่ยนระบบการคัดกรอง Spam Mail ใหม่ โดยมีการปรับระดับการคัดกรองให้มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม จึงส่งผล SUTMail ไม่สามารถส่งเมลล์ถึงผู้รับที่อยู่บนโดเมนดังกล่าวได้ หรือบางครั้งส่งได้แต่ตกเข้าไปอยู่ใน Junk

               ถึงแม้ว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส. ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน และร้องขอให้มีการดำเนินการตรวจสอบโดเมน sut.ac.th ใหม่กับทาง Microsoft แล้ว ซึ่งกระบวนการในการตรวจสอบนี้อาจะต้องใช้เวลาซักระยะ แต่ผู้ใช้งานก็ยังพบปัญหาเหล่านี้อยู่ เนื่องจากทาง Microsoft มีการปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงระบบคัดกรอง Spam Mail ใหม่อยู่เป็นระยะ ๆ