วันพฤหัส, ตุลาคม 22เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ระบบปฏิบัติการ My Desk การจองที่นั่งในห้องเรียน

               ระบบปฏิบัติการ My Desk คือ ระบบที่ใช้ในการจองที่นั่งในห้องเรียนก่อนถึงวันที่ต้องเข้าเรียนสำหรับ New Normal เพื่อเว้นระยะห่างตามแนวทาง Social Distancing ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบ On-site หรือ Online และผู้สอนสามารถบริหารจัดการผู้เรียนได้ โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป

สำหรับอาจารย์

สำหรับนักศึกษา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 
  • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา
    - โทร. 044-223022 หรือ 044-223023 หรือ 044-223019
    - โทรสาร 044-223010

  • ปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบ -> ทีมงาน SUT My Desk ห้องพักอาจารย์ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 2
    - Facebook SUT My Desk
    - โทร. 044-226235 (เวลา 08.30-16.30 น)