วันจันทร์, สิงหาคม 3เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

แนวปฏิบัติในเข้าใช้ห้องสอบประจำภาค 3/2562

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
  • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา
    โทร. 044-223022 ถึง 3 หรือ 044-223019