วันเสาร์, มิถุนายน 6เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ขั้นตอนที่
รายละเอียด
กำหนดการ
1นักศึกษาลงทะเบียนเรียน Online
TCAS รอบ 3วันศุกร์ที่ 22 พ.ค. 63
1.1) ตรวจสอบรายวิชาที่สามารถลงทะบียนได้ ตามสาขาวิชา
1.2) ศึกษาคำแนะนำการลงทะเบียนเรียน Online
       - รูปแบบ Video Clip (ความยาวประมาณ 4 นาที)
       - รูปแบบไฟล์ PDF
2นักศึกษาเริ่มเรียน online
TCAS รอบ 3 (9 สัปดาห์)จันทร์ที่ 25 พ.ค.63 – ศุกร์ที่ 24 ก.ค.63
2.1) ตรวจสอบช่องทางการจัดการเรียนการสอน Online
       - รูปแบบไฟล์ PDF
       - รุปแบบไฟล์ Excel
2.2) การเข้าสู่ระบบ SUT e-Learing
       การเข้าสู่ระบบในครั้งแรก
              ชื่อผู้ใช้ -> รหัสนักศึกษา
              รหัสผ่าน -> เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
พบปัญหาการเข้าสู่ระบบ SUT e-Learning โปรดติดต่อ
คุณอรรคเดช โสสองชั้น โทร. 044-224978
3จัดสอบวัดและประเมินผลการศึกษา
3.1 ตรวจสอบวิธีการจัดสอบ
ศุกร์ที่ 24 – อาทิตย์ที่ 26 ก.ค.63
4ประกาศคะแนน
4.1 คำแนะนำในการดูคะแนนสอบ
พุธที่ 29 ก.ค. 63
5นักศึกษาเลือกรายวิชาที่ต้องการบันทึกผลการเรียน
5.1) ศึกษารายละเอียด และคำแนะนำการเลือกรายวิชา
ศุกร์ที่ 31 ก.ค.63 ภายในเวลา 15.00 น.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
  • ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7 หรือ 044-223094
  • ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 ถึง 3