วันเสาร์, มิถุนายน 6เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

สำนักวิชาแพทยศาสตร์

รหัสวิชาชื่อวิชาสาขาวิชาอาจารย์ผู้รับผิดชอบวิธีการจัดการเรียนการสอนช่องทางที่ให้นักศึกษาติดต่อสื่อสาร
601111SPIRITUAL HEALTH CAREแพทยศาสตร์ผศ. นพ. ดร. ชวบูลย์ เดชสุขุม1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-learning โดยใช้รหัส 601111_SUT
601112MUSIC THERAPYแพทยศาสตร์ผศ. นพ. ดร. ชวบูลย์ เดชสุขุม1) SUT E-Learning 2) VDO Youtube1) E-learning โดยใช้รหัส funmusic
609252RHYTHM FOR HEALTH PROMOTIONแพทยศาสตร์อ. นพ. ดร.สนอง สุขแสวงLive สดในกลุ่ม Line ของรายวิชา / VDO