วันพฤหัส, พฤษภาคม 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ประกาศเลื่อนการเปิดภาค 3/2562

ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน
ไปเป็นวันที่ 16 มี.ค. 63

เพื่อให้อาจารย์และนักศึกษาได้หยุดพักเป็นเวลา 14 วัน
สำหรับกำหนดการลงทะเบียนเรียน
ให้ยึดตามวันเวลาเดิม