วันอาทิตย์, มิถุนายน 26เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ได้แล้ว โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้ ดังนี้

  1. ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม)
  2. ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด
  3. การถอนรายวิชา Online (ติด W)

 

โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป

 

แนะนำระบบยื่นคำร้อง Online

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา

  • โทร 044-223016 ถึง 7
  • โทรสาร 044-223010