วันจันทร์, มิถุนายน 21เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์บริการการศึกษา

แถบสีปฏิทินกิจกรรม

ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ
ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต
ฝ่ายรับนักศึกษา
ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ
วันสำคัญในประเทศไทย

(คลิ้กที่ชื่อฝ่ายเพื่อแสดงปฏิทินเฉพาะฝ่ายนั้น ๆ)