วันพุธ, มิถุนายน 16เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

SUT Mobile Application กับงานทะเบียนและประเมินผล (สำหรับนักศึกษาและผู้ปกครอง)

 
ข้อมูลข่าวสารที่จะได้รับ เมื่อใช้งาน Application
 • ข่าวประกาศต่าง ๆ ในระบบทะเบียนและประเมินผล
 • ประกาศจากอาจารย์ถึงนักศึกษาเป็นรายบุคคล
 • ตารางเรียน/ห้องเรียน
 • ตารางสอบ/ห้องสอบ/ผังห้องสอบ
 • ผลการลงทะเบียน และผลการเรียน (เกรด)
 • ข้อความแจ้งเตือนต่างๆ
  เช่น ตารางเรียนวันนี้ ตารางสอบวันนี้ แจ้งเตือนเมื่อเกรดออก แจ้งเตือนเมื่อมียอดค่าใช้จ่าย/ชำระค่าใช้จ่าย ฯลฯ
วิธีการ Download
 • ไปที่ App store หรือ Google Play store
 • ค้นหา sut reg
 • Download และติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน
 • Login : รหัสนักศึกษา Password : รหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนนักศึกษา