วันพุธ, กันยายน 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

การแต่งกายสำหรับการเข้าทำปฏิบัติการ

          สืบเนื่องจากศูนย์เครื่องมือฯ ได้มีการประกาศ นโยบายการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลในห้องปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 นั้น ในการนี้ จึงขอแจ้งให้นักศึกษาทราบว่าขณะนี้ ศูนย์เครื่องมือฯ ได้แจ้งไปยังสำนักวิชาต่างๆ เพื่อถือปฏิบัติตามประกาศนี้ แล้ว โดยเริ่มให้นศ.ใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 1/2562

          ในการนี้ เพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาจึงขอความร่วมมือให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลก่อนทำปฏิบัติการในห้องปฏิบัติการและพื้นที่ของศูนย์เครื่องมือฯ โดยเริ่มตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2562 ตามที่ศูนย์เครื่องมือฯ ได้ประชาสัมพันธ์ติดไว้หน้าห้องปฏิบัติการของศูนย์เครื่องมือฯ