วันจันทร์, มิถุนายน 21เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

โครงการ Happy Workplace

คณะทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี


นโยบายมหาวิทยาลัย


ภารกิจและผลงาน

 

 

คณะทำงาน
ประจำหน่วยงาน
ประจำปี ภาระกิจ/ผลงาน ผลการดำเนินงาน ประมวลภาพกิจกรรม
 ชุดที่ 1  2557
 2558
 ชุดที่ 2  2559
 2560
 ชุดที่ 3  2561
 2561