วันจันทร์, มิถุนายน 21เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ติดต่อเรา

ศูนย์บริการการศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

เรื่องที่ขอรับบริการ หมายเลขโทรศัพท์
 การรับนักศึกษา  044 – 223014 ถึง 5
 งานทะเบียน และเอกสารสำคัญทางการศึกษา  044 – 223016 ถึง 7
 ตารางสอนตารางสอบ และห้องเรียน  044 – 223022 ถึง 3
 ผลการศึกษา และสำเร็จการศึกษา  044 – 223027 ถึง 8
 ระบบ Online  044 – 223020
 ติดต่อเจ้าหน้าที่  044 – 223011
 โทรสาร / Fax  044 – 223010

การเดินทางมายังศูนย์บริการการศึกษา