วันจันทร์, มิถุนายน 21เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ที่อยู่โครงการ

อาคารเรียนรวม 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

111  ถ.มหาวิทยาลัย ต.สุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์/โทรสาร 0-4422-3031