วันอาทิตย์, มิถุนายน 20เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

Happy Learning Space by CES

Happy Learning Space by CES

สถานที่ตั้ง

ห้อง Happy Learning space ตั้งอยู่ที่อาคารเรียนรวม 2 บริเวณโถงอเนกประสงค์ใต้ห้องปฏบัติการคอมพิวเตอร์ 5 – 8

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน

ใช้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเรียนรูปแบบ Learning Space ให้นักศึกษาใช้เพื่อการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เรียนรู้ร่วมกัน แบ่งปันประสบการณ์ มีการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ เช่น มีปลั๊กไฟที่โต๊ะเพื่อรองรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า, สัญญาณ Internet ไร้สาย, ฝาผนังห้องออกแบบมาให้เขียนและลบได้, โต๊ะเก้าอี้แบบกลุ่มย่อยหรือกลุ่มใหญ่, ไฟแสงสว่างที่เหมาะสม และเครื่องปรับอากาศ

เวลาเปิดให้บริการ

ระหว่างเปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 20.00 น.
วันเสาร์ – วันอาทิตย์ เวลา 09.00 – 17.00 น.
ปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย
ระหว่างสอบกลางภาคและปลายภาคการศึกษา
วันจันทร์ – วันอาทิตย์ เวลา 08.00 – 24.00 น.

ระหว่างปิดภาคการศึกษา
วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
ปิดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และปิดวันหยุดตามประกาศของมหาวิทยาลัย

อัลบั้มภาพ