วันอาทิตย์, มิถุนายน 20เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

Download เอกสารการประชุม

ลำดับที่
เรื่องที่ประชุม
12ประชุมชี้แจง O-NET /GAT-PAT / วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 (15 มี.ค. 64)
11ประชุมชี้แจง O-NET /GAT-PAT / วิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2562 (17 ก.พ. 63)
10- ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2561 (8 ก.พ. 62)
- คำสั่งแต่งตั้งกรรมการประจำสนามสอบ
9ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2562 (8 ก.พ. 62)
8ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2560 (16 ก.พ. 61)
7ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2561 (16 ก.พ. 61)
6ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2559 (3 ก.พ. 60)
5ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2560 (21 ต.ค. 59)
4ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 (25 ม.ค. 59)
3ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2559 (9 ต.ค. 58)
2ประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ประจำปีการศึกษา 2557 (28 ม.ค. 58)
1ประชุมชี้แจ้ง GAT-PAT ครั้งที่ 1/2558 (13 พ.ย. 57)