วันพุธ, กันยายน 28เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ผู้สำเร็จการศึกษา

ทำเนียบบัณฑิต

ทำเนียบบัณฑิต

ผู้สำเร็จการศึกษา
คำแนะนำการใช้งาน ไฟล์ทำเนียบบัณฑิต ในรูปแบบ DVD เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูล ซึ่งมีนามสกุล .rar โปรแกรมที่ต้องใช้ในการยกเลิกบีบอัดข้อมูล ได้แก่ WinZip หรือ WinRaR เป็นต้น Download file ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ ยกเลิกการบีบอัดไฟล์โดยใช้โปรแกรม WinZip หรือ WinRaR เรียกใช้ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe เช่น suranaree2555.exe หมายเหตุ หากต้องการสร้างแผ่น DVD เมื่อทำการยกเลิกการบีบอัดไฟล์แล้ว สามารถ write ลงแผ่น DVD ได้ทันที