วันอังคาร, ตุลาคม 27เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

นักศึกษาปัจจุบัน

ระบบปฏิบัติการ My Desk การจองที่นั่งในห้องเรียน

ระบบปฏิบัติการ My Desk การจองที่นั่งในห้องเรียน

ข่าว/กิจกรรม, นักศึกษาปัจจุบัน
               ระบบปฏิบัติการ My Desk คือ ระบบที่ใช้ในการจองที่นั่งในห้องเรียนก่อนถึงวันที่ต้องเข้าเรียนสำหรับ New Normal เพื่อเว้นระยะห่างตามแนวทาง Social Distancing ที่ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนแบบ On-site หรือ Online และผู้สอนสามารถบริหารจัดการผู้เรียนได้ โดยจะเริ่มใช้งานตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1/2563 เป็นต้นไป สำหรับอาจารย์ คู่มือการใช้งาน (เข้าใช้งานผ่าน Line App)คู่มือการใช้งาน (เข้าใช้งานผ่าน E-mail)รวม Video Clip แนะนำการใช้งาน(สำหรับอาจารย์) สำหรับนักศึกษา คู่มือการใช้งาน (สำหรับนักศึกษา)รวม Video Clip แนะนำการใช้งาน(สำหรับนักศึกษา) เข้าสู่ระบบ My Desk สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ศูนย์บริการการศึกษา- โทร. 044-223022 หรือ 044-223023 หรือ 044-223019- โทรสาร 044-223010ปรึกษาปัญหาการใช้งานระบบ -
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

นักศึกษาปัจจุบัน
การถูกล็อคเข้าใช้งานระบบทะเบียนและประเมินผล เกี่ยวกับการลงทะเบียน เกี่ยวกับสถานภาพนักศึกษา เกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชา เปลี่ยนสำนักวิชา การเทียบโอนหน่วยกิต การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/บัตรประจำตัวนักศึกษา การลาระหว่างเรียน/สอบ และลาพักการศึกษา เกี่ยวกับการแจ้งจบ การขอ Transcript การขอใบรับรอง เกี่ยวกับการเงิน เกี่ยวกับการกลับเข้าศึกษา Re-entry เกี่ยวกับผลการเรียน การคำนวณเกรด การพ้นสภาพ Download โปรแกรมคำนวณเกรด