วันพฤหัส, กุมภาพันธ์ 27เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

นักศึกษาปัจจุบัน

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

การยื่นคำร้อง Online (สำหรับนักศึกษา)

ข่าว/กิจกรรม, นักศึกษาปัจจุบัน, ระบบการยื่นคำร้อง Online
นักศึกษาสามารถทำการยื่นคำร้อง Online ผ่านระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ได้แล้ว โดยไม่ต้องนำใบคำร้องมายื่นที่ฝ่ายทะเบียนฯ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทำรายการให้ ดังนี้ ลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) ลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิตที่กำหนด การถอนรายวิชา Online (ติด W)   โดยจะสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ ภาคการศึกษาที่ 2/2562 เป็นต้นไป   แนะนำระบบยื่นคำร้อง Online สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร 044-223016 ถึง 7 โทรสาร 044-223010 คู่มือการลงทะเบียนเพิ่ม/เปลี่ยนกลุ่ม (กรณีกลุ่มเต็ม) Online คู่มือการถอนรายวิชา (W) Online
คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

นักศึกษาปัจจุบัน
การถูกล็อคเข้าใช้งานระบบทะเบียนและประเมินผล เกี่ยวกับการลงทะเบียน เกี่ยวกับสถานภาพนักศึกษา เกี่ยวกับการย้ายสาขาวิชา เปลี่ยนสำนักวิชา การเทียบโอนหน่วยกิต การขอเอกสารสำคัญทางการศึกษา/บัตรประจำตัวนักศึกษา การลาระหว่างเรียน/สอบ และลาพักการศึกษา เกี่ยวกับการแจ้งจบ การขอ Transcript การขอใบรับรอง เกี่ยวกับการเงิน เกี่ยวกับการกลับเข้าศึกษา Re-entry เกี่ยวกับผลการเรียน การคำนวณเกรด การพ้นสภาพ Download โปรแกรมคำนวณเกรด