วันอังคาร, พฤษภาคม 18เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ข่าว/กิจกรรม

ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ณ วันที่ 26 เม.ย. 64

ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563 ณ วันที่ 26 เม.ย. 64

ข่าว/กิจกรรม
               เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในวงกว้าง เพื่อลดความเสี่ยงและการแพร่ระบาดตามมาตรการเฝ้าระวัง และเพื่อให้การดำเนินการจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจึงได้ปรับปฏิทินการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2563โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ยกเลิกการสอบกลางภาคในห้องสอบ ให้มีการประเมินผลระหว่างเรียนหรือการสอบออนไลน์ งดการเรียนการสอนแบบบรรยาย (แต่ยังให้มีการทำปฏิบัติการชดเชย และทบทวน) ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 21 – วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2564 เลื่อนกำหนดการสอบประจำภาค จากเดิม วันจันทร์ที่ 21 – วันพุธที่ 30 มิถุนายน 2564เป็น วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน – วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2564
หมายเลขห้อง Zoom สำหรับใช้ในการเรียนการสอน Online ภาค 3/2563 ช่วงวันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

หมายเลขห้อง Zoom สำหรับใช้ในการเรียนการสอน Online ภาค 3/2563 ช่วงวันที่ 19 เมษายน – 7 พฤษภาคม 2564

ข่าว/กิจกรรม
Update ณ วันที่ 20 เม.ย. 64 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 หรือ 044-223023
ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลด SUT Mobile Application (sut reg) เพื่อติดตามข้อมูลด่วน!!! จากมหาวิทยาลัย

ขอให้นักศึกษาดาวน์โหลด SUT Mobile Application (sut reg) เพื่อติดตามข้อมูลด่วน!!! จากมหาวิทยาลัย

ข่าว/กิจกรรม
วิธีการ Download ไปที่ App store หรือ Google Play store ค้นหา sut reg Download และติดตั้งโปรแกรมเพื่อใช้งาน Login : รหัสนักศึกษา Password : รหัสผ่านเดียวกับระบบทะเบียนนักศึกษา
การจัดการเรียนการสอนหลังเทศกาลสงกรานต์ ’64 ในรูปแบบออนไลน์ 100%

การจัดการเรียนการสอนหลังเทศกาลสงกรานต์ ’64 ในรูปแบบออนไลน์ 100%

ข่าว/กิจกรรม
               มหาวิทยาลัยฯ ประกาศจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ 100% ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. 64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง                การสอบกลางภาค 3/2563 ระหว่างวันที่ 11 - 15 พ.ค. 64 สอบในห้องเรียนปกติ                ในกรณีที่บุคลากรและนักศึกษา เดินทางกลับภูมิลำเนาไปยังในเขตพื้นที่เสี่ยง หรือมีผู้ติดเชื้อ เมื่อเดินทางกลับเข้าพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย ขอความร่วมมือรายงานตัวได้ที่ คลินิก ARI โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โทร. 044-376555
การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564

ข่าว/กิจกรรม, นักศึกษาปัจจุบัน
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน Online ภาค 1/2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7 หรือ 044-223094 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 ถึง 3
การ Reset password ระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ผ่านทาง E-mail สำหรับนักศึกษา

การ Reset password ระบบทะเบียนและประเมินผลฯ (reg.sut.ac.th) ผ่านทาง E-mail สำหรับนักศึกษา

ข่าว/กิจกรรม
กรณีลืมรหัสผ่าน นักศึกษาสามารถทำการ Reset password ผ่านทาง E-mailที่ให้ไว้กับมหาวิทยาลัยได้ด้วยตนเอง Email ที่แนะนำให้ใช้งาน ได้แก่ บัญชี E-mail ของมหาวิทยาลัย (SUTMail) หรือ บัญชี gmail ของ Google ปัญหาการไม่ได้รับ E-mail เมื่อทำการ Reset password                เนื่องด้วยผู้ให้บริการ Email Live.com, msn.com, outlook.com และ hotmail.com ได้เปลี่ยนระบบการคัดกรอง Spam Mail ใหม่ โดยมีการปรับระดับการคัดกรองให้มีความปลอดภัยมากขึ้นกว่าเดิม จึงส่งผล SUTMail ไม่สามารถส่งเมลล์ถึงผู้รับที่อยู่บนโดเมนดังกล่าวได้ หรือบางครั้งส่งได้แต่ตกเข้าไปอยู่ใน Junk                ถึงแม้ว่าศูนย์คอมพิวเตอร์ มทส. ได้ดำเนินการยืนยันตัวตน และร้องขอให้มีการดำเนินการตรวจสอบโดเมน sut.ac.th ใหม่กับทาง Microsoft แล้ว ซึ่งกระบวนการในการตรวจสอบนี้อาจะต้องใช้เวลาซักระยะ แต่ผู้ใช้งานก็ยังพบปัญหาเหล่านี้อยู่ เนื่องจากทาง
การชำระเงินค่าขอเอกสาร Online ผ่านธนาคาร

การชำระเงินค่าขอเอกสาร Online ผ่านธนาคาร

ข่าว/กิจกรรม
                    นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน และนำไปชำระเงิน ที่ธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน หรือชำระผ่านทาง Application ของธนาคาร โดย Scan Barcode มุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดการชำระเงินได้แล้ว ดังนี้ พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงิน ไปชำระที่ธนาคาร มีค่าธรรมเนียมธนาคาร ครั้งละ 10 บาท Scan Barcode มุมล่างด้านซ้ายในใบแจ้งยอดชำระเงิน เพื่อชำระเงินผ่าน Application ของธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียมธนาคาร เมื่อดำเนินการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบขอเอกสาร Online จะปรับสถานะการชำระเงินให้ในวันทำการถัดไป