วันศุกร์, พฤษภาคม 29เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ข่าว/กิจกรรม

การให้บริการ Online ศูนย์บริการการศึกษา

การให้บริการ Online ศูนย์บริการการศึกษา

ข่าว/กิจกรรม
วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล
การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

การลงทะเบียนสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2563

ข่าว/กิจกรรม, นักศึกษาปัจจุบัน
ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน Online ภาค 1/2563 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา โทร. 044-223016 ถึง 7 หรือ 044-223094 ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ โทร. 044-223022 ถึง 3
การเปิดให้ยื่นคำร้อง Online ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา

การเปิดให้ยื่นคำร้อง Online ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา

ข่าว/กิจกรรม
ขอให้ นศ. เข้ามาติดตามข่าวประกาศการเปิดให้ยื่นคำร้อง Online ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาได้ที่หน้าเว็บไซต์ reg.sut.ac.th ได้ในวันที่ 18 มี.ค. 63 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป