วันเสาร์, พฤษภาคม 30เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

กิจกรรม Happy Workplace

โครงการ Happy Workplace

โครงการ Happy Workplace

กิจกรรม, กิจกรรม Happy Workplace
คณะทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คำสั่งที่ 36/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) นโยบายมหาวิทยาลัย ประกาศ มทส. เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ภารกิจและผลงาน     คณะทำงาน ประจำหน่วยงาน ประจำปี ภาระกิจ/ผลงาน ผลการดำเนินงาน ประมวลภาพกิจกรรม  ชุดที่ 1  2557 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายงานผลการดำเนินโครงการ(1) ตารางสถิติการวัดผลสัมฤทธิ์ รายงานผลการดำเนินโครงการ(2) อาคารกีฬาสุรเริงไชย อาคารเรียนรวม อ่างเก็บน้ำสุระ  2558 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการคิดบวกเพิ่มทุน เติมบุญด้วยธรรมะ และ กำหนดการอบรม รายงานผลการดำเนินโครงการ