วันอาทิตย์, กรกฎาคม 12เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

กิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส

กิจกรรม, กิจกรรม 5ส, ข่าวสารกิจกรรม 5ส
 หัวข้อเรื่อง  รายละเอียด  เป้าหมายของกิจกรรม 5ส           เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น  เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ แผนผังแสดงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงาน แผนผังแสดงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบภายนอกสำนักงาน  มาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน มาตรฐานกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตรฐาน 5ส ของศูนย์บริการการศึกษา (update 25 มิ.ย. 63)  ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม 5ส ฉบับเต็ม ประเภทบุคคล (update 6 ก.ย. 62) ประเภทฝ่าย (update 6 ก.ย. 62)  รูปแบบป้ายมาตรฐานที่ใช้ในสำนักงาน กล่องฉาก ชั้นวางกระดาษ ดัชนีตู้ หมายเลขโทรศัพท์ ตัวอักษรกำกับตู้ ติดตู้ สลิปติดโต๊ะ ฟอร์มสันแฟ้ม ภ