วันจันทร์, สิงหาคม 15เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

กิจกรรม

Gallery ภาพถ่ายผู้ส่งเข้าร่วมสนุก “ก้าวนี้ดีต่อใจ”

Gallery ภาพถ่ายผู้ส่งเข้าร่วมสนุก “ก้าวนี้ดีต่อใจ”

กิจกรรม, กิจกรรม Happy Workplace
คลิกที่ภาพเพื่อดูในขนาดที่ใหญ่ขึ้น 1) นางสาวอภิญญา ลิ้มสุวัฒน์2) นายพิรุณ กล้าหาญ3) นางสาวนฤมล ศรีพนม4) นายนิรุตติ์ นิ่มอ่อน5) นางสาวนภาพร มีทรัพย์6) นางจรัญญา สมอุดร7) นางเพ็ญจันทร์ สุทธิวงศ์8) นางสาวชญานันท์ วิไลศรีอัมพร9) นางสาวอรชา แก้วหาวงศ์10) นางสาวผุสดี พยัคฆเดช11) รศ. ดร.ยุพาพร รักสกุลพิวัฒน์12) นางสาวรัตนา แจ่มจำรูญ13) นางสาวกรรณนิกา ยมพ้วย14) นางสาวทัดดาว เทาใหม่15) นางสาวศิริวรรณ งีสันเทียะ16) นางสุภาวดี จันทร์เปรียง17) นายอาทิตย์ ถินสถิตย์18) นายพีระศักดิ์ จิ้วตั้น19) นางชุติมา เรืองวิทยานนท์ โปรด Login ด้วยบัญชี Gmail ก่อนทำการบันทึกข้อมูล ไปร่วมโหวตให้คะแนนกันเล๊ยยย \\(^o^)// สามารถร่วมโหวตให้คะแนนได้ในวันอังคารที่ 15 ก.พ. 65โดยสามารถให้คะแนนได้ท่านละ 3 ภาพหากกด [ส่ง] แล้วจะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ สรุปผลการร่วมกิจกรรม
โครงการ Happy Relax ประกวดภาพถ่าย “ก้าวนี้ดีต่อใจ”

โครงการ Happy Relax ประกวดภาพถ่าย “ก้าวนี้ดีต่อใจ”

กิจกรรม, กิจกรรม Happy Workplace
ไปหน้า Gallery ภาพถ่ายของผู้ส่งภาพเข้าร่วมสนุก “ก้าวนี้ดีต่อใจ” โปรด Login ด้วยบัญชี Gmail ก่อนทำการบันทึกข้อมูล Upload ภาพถ่ายเพื่อร่วมประกวด "ก้าวนี้ดีต่อใจ" ส่งภาพถ่ายที่ ต๊าชชช..ที่สุด!!! เพียงคนละ 1 ภาพ \\(^o^)// *** หากส่งเข้าระบบแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้นะจ๊ะ ***(ดำเนินการได้ ระหว่างวันที่ 7 - 11 ก.พ. 65) กติกาการร่วมกิจกรรม ส่งภาพถ่ายตอนที่เดิน หรือวิ่งออกกำลังกายเพื่อเก็บระยะจากโครงการ Walk & Run Project#3 เป็นภาพบุคคลหรือภาพบรรยากาศ (หากเป็นภาพบุคคลจะต้องแต่งกายในชุดออกกำลังกาย) ส่งภาพถ่ายที่ดีที่สุดคนละ 1 ภาพ ระหว่างวันที่ 7 - 11 ก.พ. 65 การตัดสินมาจากผลโหวตของทุกคน ภาพที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะนำไปใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่อไปของ Happy Work Place เงินรางวัลที่จะได้รับ
Walk & Run Project #3

Walk & Run Project #3

กิจกรรม Happy Workplace
โปรด Login ด้วยบัญชี Gmail ก่อนทำการบันทึกข้อมูล Click => ส่งข้อมูลการ เดิน - วิ่ง เก็บระยะ กราฟแสดงผลการ เดิน - วิ่ง เก็บระยะ (ข้อมูล Update ณ วันที่ 1 ก.พ. 65 เวลา 10.35 น.) กติกาการเข้าร่วมกิจกรรม ช่วงวัน และเวลา การเข้าร่วมกิจกรรม ไม่นับเวลาราชการ 08.30 - 16.30 น. วันหยุดราชการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ สามารถเดิน - วิ่ง ได้ตามสะดวก ส่งผลวิ่ง แนบรูปภาพที่ Capture จากแอพพลิเคชั่นวิ่ง ข้อมูลจากภาพประกอบด้วย วันที่, เวลาที่เริ่ม, เวลาที่ใช้, ระยะทาง และแผนที่วิ่ง การส่งผล เดิน - วิ่ง ในแต่ละครั้ง ต้องมีระยะทางขั้นต่ำไม่น้อยกว่า 1 กิโลเมตร ส่งผล เดิน - วิ่ง วันต่อวัน ส่งช้าได้ไม่เกิน 10.00 น. ของวันถัดไป ***ไม่นับผล เดิน - วิ่ง บนเครื่องแมชชีน ทุกชนิด***ร่วมกิจกรรมได้ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัย ต.ย. รูปภาพที่ Capture จากแอพพลิเคชั่นวิ่ง
กิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส

กิจกรรม, กิจกรรม 5ส, ข่าวสารกิจกรรม 5ส
 หัวข้อเรื่อง  รายละเอียด  เป้าหมายของกิจกรรม 5ส           เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น  เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ แผนผังแสดงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงาน แผนผังแสดงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบภายนอกสำนักงาน  มาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน มาตรฐานกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตรฐาน 5ส ของศูนย์บริการการศึกษา (update 25 มิ.ย. 63)  ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม 5ส ฉบับเต็ม ประเภทบุคคล (update 6 ก.ย. 62) ประเภทฝ่าย (update 6 ก.ย. 62)  รูปแบบป้ายมาตรฐานที่ใช้ในสำนักงาน กล่องฉาก ชั้นวางกระดาษ ดัชนีตู้ หมายเลขโทรศัพท์ ตัวอักษรกำกับตู้ ติดตู้ สลิปติดโต๊ะ ฟอร์มสันแฟ้ม ภารกิจและผลงาน ผู้ตรวจประเมินประจำหน่วยงาน ภารกิจ/ผลงาน รายงานการประ
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์บริการการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์บริการการศึกษา

กิจกรรม
แถบสีปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ วันสำคัญในประเทศไทย (คลิ้กที่ชื่อฝ่ายเพื่อแสดงปฏิทินเฉพาะฝ่ายนั้น ๆ)
โครงการ Happy Workplace

โครงการ Happy Workplace

กิจกรรม, กิจกรรม Happy Workplace
คณะทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คำสั่งที่ 36/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) นโยบายมหาวิทยาลัย ประกาศ มทส. เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ภารกิจและผลงาน คณะทำงาน ประจำหน่วยงาน ประจำปี ภาระกิจ/ผลงาน ผลการดำเนินงาน ประมวลภาพกิจกรรม  ชุดที่ 1  2557 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายงานผลการดำเนินโครงการ(1) ตารางสถิติการวัดผลสัมฤทธิ์ รายงานผลการดำเนินโครงการ(2) อาคารกีฬาสุรเริงไชย อาคารเรียนรวม อ่างเก็บน้ำสุระ  2558 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการคิดบวกเพิ่มทุน เติมบุญด้วยธรรมะ และ กำหนดการอบรม รายงานผลการดำเนินโครงการ 27 ต.ค. 58  ชุดที่ 2  2559 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2559 โครงการเตร