วันจันทร์, มิถุนายน 21เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

กิจกรรม

กิจกรรม 5ส

กิจกรรม 5ส

กิจกรรม, กิจกรรม 5ส, ข่าวสารกิจกรรม 5ส
 หัวข้อเรื่อง  รายละเอียด  เป้าหมายของกิจกรรม 5ส           เพื่อเป็นแนวทางสำหรับบุคลากรศูนย์บริการการศึกษา ในการดำเนินกิจกรรมการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้มีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น  เขตพื้นที่ความรับผิดชอบ แผนผังแสดงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบภายในสำนักงาน แผนผังแสดงเขตพื้นที่ความรับผิดชอบภายนอกสำนักงาน  มาตรฐาน 5ส ของหน่วยงาน มาตรฐานกลาง 5ส ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาตรฐาน 5ส ของศูนย์บริการการศึกษา (update 25 มิ.ย. 63)  ตัวอย่างแบบประเมินกิจกรรม 5ส ฉบับเต็ม ประเภทบุคคล (update 6 ก.ย. 62) ประเภทฝ่าย (update 6 ก.ย. 62)  รูปแบบป้ายมาตรฐานที่ใช้ในสำนักงาน กล่องฉาก ชั้นวางกระดาษ ดัชนีตู้ หมายเลขโทรศัพท์ ตัวอักษรกำกับตู้ ติดตู้ สลิปติดโต๊ะ ฟอร์มสันแฟ้ม ภารกิจและผลงาน ผู้ตรวจประเมินประจำหน่วยงาน ภารกิจ/ผลงาน รายงานการประ
ปฏิทินกิจกรรมศูนย์บริการการศึกษา

ปฏิทินกิจกรรมศูนย์บริการการศึกษา

กิจกรรม
แถบสีปฏิทินกิจกรรม ฝ่ายตารางสอนตารางสอบ ฝ่ายทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต ฝ่ายรับนักศึกษา ฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ วันสำคัญในประเทศไทย (คลิ้กที่ชื่อฝ่ายเพื่อแสดงปฏิทินเฉพาะฝ่ายนั้น ๆ)
โครงการ Happy Workplace

โครงการ Happy Workplace

กิจกรรม, กิจกรรม Happy Workplace
คณะทำงานมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี คำสั่งที่ 36/2557 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) นโยบายมหาวิทยาลัย ประกาศ มทส. เรื่อง นโยบายการเสริมสร้างองค์กรแห่งความสุข (Happy Workplace) ภารกิจและผลงาน     คณะทำงาน ประจำหน่วยงาน ประจำปี ภาระกิจ/ผลงาน ผลการดำเนินงาน ประมวลภาพกิจกรรม  ชุดที่ 1  2557 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2557 โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ รายงานผลการดำเนินโครงการ(1) ตารางสถิติการวัดผลสัมฤทธิ์ รายงานผลการดำเนินโครงการ(2) อาคารกีฬาสุรเริงไชย อาคารเรียนรวม อ่างเก็บน้ำสุระ  2558 แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 โครงการคิดบวกเพิ่มทุน เติมบุญด้วยธรรมะ และ กำหนดการอบรม รายงานผลการดำเนินโครงการ