วันพฤหัส, เมษายน 2เปิดให้บริการ จันทร์ - ศุกร์ | 08.30 - 16.30 น. | โทร : 0-4422-3011 ถึง 2

ผู้เขียน: CESadmin

การให้บริการ Online ศูนย์บริการการศึกษา

การให้บริการ Online ศูนย์บริการการศึกษา

ข่าว/กิจกรรม, นักศึกษาปัจจุบัน
Download ไฟล์ Excel วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล
การเปิดให้ยื่นคำร้อง Online ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา

การเปิดให้ยื่นคำร้อง Online ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษา

ข่าว/กิจกรรม
ขอให้ นศ. เข้ามาติดตามข่าวประกาศการเปิดให้ยื่นคำร้อง Online ต่าง ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนนักศึกษาได้ที่หน้าเว็บไซต์ reg.sut.ac.th ได้ในวันที่ 18 มี.ค. 63 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์

Learning Contact
Download ไฟล์ Excel วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

Learning Contact
Download ไฟล์ Excel วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

Learning Contact
Download ไฟล์ Excel วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล

สำนักวิชาวิทยาศาสตร์

Learning Contact
Download ไฟล์ Excel วิธีการค้นหาข้อมูลในตาราง พิมพ์ข้อมูลที่ต้องการในช่อง ค้นหา : (มุมบนขวาของตาราง) หรือ คลิกที่หัว Column เพื่อเรียงลำดับข้อมูล