รับสมัครนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2560 (หลักสูตรนอกเวลา : การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาค 1/2560 หลักสูตรนอกเวลา (การบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค)

ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษา

1. บันทึกข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต (บันทึกข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. – 15 มิ.ย. 60)

2. ตรวจสอบข้อมูลการสมัครทางอินเทอร์เน็ต

3. ฟอร์มใบโอนเงินค่าสมัคร (ส่งหลักฐานการชำระเงินภายในวันที่ 16 มิ.ย. 60)

การค้นหารหัสสถาบันการศึกษา

(ใช้รหัสเพื่อกรอกข้อมูลการสมัครซึ่งเป็นรหัสจากฐานข้อมูล มทส.)

คลิ้กเพื่อ –> ค้นหารหัสสถาบันการศึกษา

รายละเอียดหลักสูตร

คลิ้กเพื่อดูรายละเอียด –> รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 0-4422-3026, 0-4422-3014
  • สำนักงานหลักสูตรนอกเวลา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โทร. 0-4422-4576, 09-4287-6611 FAX : 0-4422-4555

Comments are closed