ประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

คลิ้กเพื่อดู –> รายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

ค้นหา Password สำหรับยืนยันระบบ Clearing House

(กรุณาเลือกตามเขตภูมิภาคของโรงเรียนที่สังกัด)

หมายเหตุ

  • ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาที่ยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาดำเนินการยืนยันในระบบเคลียริ่งเฮาส์ที่เว็บของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่ www.cuas.or.th ระหว่างวันที่ 25 – 28 เม.ย. 2560 หากไม่ปฏิบัติตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการเข้าศึกษาครั้งนี้

 

ตารางกิจกรรม

กิจกรรมกำหนดการ
ยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ที่ www.cuas.or.th25 - 28 เม.ย. 60
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
(หลังยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา ในระบบเคลียริ่งเฮาส์)
9 พ.ค. 60
รายงานตัวเข้าศึกษา และขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา18 - 19 ก.ค. 60
โปรดติดตามกำหนดการ และรายละเอียดในภายหลัง

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-026 โทรสาร 044-223-010

Comments are closed