ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการผลิดแพทย์เพิ่มของคณะแพทยศาสตร์ใหม่เพื่อชุมชน

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกฯ โครงการผลิดแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท และโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

“ขอให้ผู้มีรายชื่อตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ มารายงานตัวเพื่อทำสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์
ในวันที่่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น.
ณ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี”

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

  • สำนักวิชาแพทยศาสตร์ โทร. 044-223-975 หรือ 044-223-957
  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

Comments are closed