ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ประจำปีการศึกษา 2560 (เพิ่มเติม)

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิตฯ ประจำปีการศึกษา 2560(เพิ่มเติม)

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

    • สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ โทร. 044-223581
      โทรสาร 044-223580
    • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6
      โทรสาร 044-223010

Comments are closed