ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

คลิ้กเพื่อดู –> ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษา หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2560 เพิ่มเติม

ขั้นตอนการปฏิบัติ

  1. ตรวจสอบรายชื่อจากประกาศ
  2. พิมพ์ใบแจ้งยอดการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา 10,000 บาท (เริ่มพิมพ์ได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 เป็นต้นไป)
    (นำไปชำระเงินที่ที่ทำการไปรษณีย์ หรือธนาคารตามใบแจ้งยอดชำระเงิน ระหว่างวันที่ 1 – 9 ก.พ. 60)
  3. ตรวจสอบการชำระเงินยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษา (หลังจากชำระเงินไปแล้ว 2 วันทำการ ไม่นับวันหยุดราชการ)

ติดต่อสอบถาม

  • ฝ่ายรับนักศึกษา ศูนย์บริการการศึกษา โทร. 044-223-014 ถึง 5 หรือ 044-223-025 ถึง 6

Comments are closed